REMOTE VOICE G10 | Điều khiển tìm kiếm giọng nói giá tốt

150.000 

REMOTE VOICE G10 sử dụng kết nối Wifi 2.4G, tương thích tốt với các Android TV Box. Cơ chế hoạt động của điều khiển: Nếu ở các Box sử dụng Android tùy biến, người dùng cần cài ứng dụng Google Voice Seach, còn ở các Box sử dụng AndroidTV thì không cần cài đặt gì và sử dụng được luôn